զարդ

զարդ

Dasnabedian 1995: 432

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,19 Colophon 1,30
parure

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶԱՐԴ — (ու, ուց, ուք կամ իւք.) NBH 1 0718 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 12c գ. κόσμος ornatus, ornamentum, apparatus (արմատն է Արդ, յորմէ Յարդարել, զարդարել). Յօրինուած վայելչութեան՝ երեւելի, եւ զօշոտիչ ական. պաճուճանք. իր յարդարիչ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԴ — I. ( ) NBH 1 0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ԱՐԴ կամ ԱՐԴ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի.) ἅρτι, ἁρτίως, προσαρτίως , νῦν, νυνί, τανίν modo, nunc, nuper Այժմ. յարդի ժամանակի կամ ժամու. ʼի մօտոյ. նորոգ. հիմաշ հիմաճուկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԶԱՐԴ — ( ) NBH 1 404 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա.մ. πολύκοσμος, ον valde ornatus, comptus Բազում զարդս ունօղ, կամ ունելով. բազմօք զարդարեալ. շքեղ. բարեզարդ. զարդարուն. *Զիմաստութիւն զգեցիր քեզ զարդ, մի՛ զարդ, մի՛ զպատմուճանըս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԻՆԴ — (գնդի, դաց կամ դից. ԳԻՆՏ, գնտի.) NBH 1 0552 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. ԳԻՆԴ որ եւ ԳԻՆՏ. ἑνώτιον inauris, monile Օղ ʼի զարդ ունկան, ուրեք ուրեք եւ քթի. է՛ որ լոկ մանեկաձեւ կամ գնդաձեւ, եւ է՛ որ հանդերձ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՂՋԻՒՐ — (ջեր, ջերբ. ջիւրիւ, ջերիւ, ջիւրք, ջերք, ջերաց, ջերց. ջերբք, ջերօք, րովք.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ԵՂՋԻՒՐ կամ ԵՂՋԵՒՐ (որ նոյնպէս հնչի). κέρας cornu Զէն եւ զարդ գլխոյ ոմանց ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԱՐԴԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0718 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c ն. κοσμέω orno, adorno καλλοπίζομαι venuste me compono Զարդուք շքեղացուցանել. գեղեցիկ յարդարել, գեղերեսել. յօրինել. պճնել. պաճուճել. պայծառացուցանել. սազել, կոկել. ... *Յեզաբէլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴՈՂՆԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0773 Chronological Sequence: Early classical, 12c ձ. ԸՆԴՈՂՆԻՄ որ եւ ՅՈՂՆԻԼ. Յողն անկանիլ. յորսայս անկանիլ ʼի վերայ ողին. յուլանալ. յանհոգս նստիլ. անգործ կալ. եւ Զհետ լինել ընդունայնութեանց եւ պաճուճանաց. (յն. պէսպէս.) ... *Կարի իմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԱՆՋԱԳԵՂ — ( ) NBH 1 0879 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c ա.գ. Որ ինչ դնի ʼի գեղեցկութիւն եւ ʼի զարդ լանջաց. *Միթէ մոռասցի՞ հարսն զզարդ իւր, կամ կոյս զլանջագեղ կամար իւր. Երեմ. ՟Բ. 32. յն. մի բառ. լանջակապ, կա մկրծկապ. *Լանջագեղ մանեակ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԻՒՍ — (ի, կամ ոյ, հիւսք, սից.) NBH 2 0102 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 14c գ. πλοκή, ἑμπλόκιον, πλέγμα plexus, nexus, torques. Արմատ Հիւսելոյ. Հիւսուսած, հիւսակ. ոլորք. ծալք. յօրինուած հերաց, խոպոպիք. զարդ պսակի, եւ այլոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԱՀԻԿ — (հկի, կաց.) NBH 2 0197 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c գ. μηνίσκος lunula. պ. մահլէ, մէհլէ. որպէս թէ լուսնիկ, կամ լուսնաձեւ. *Լուսին նորածին. եղջիւր լուսնի. եւ Զարդ ʼի ձեւ նոր լուսնի. ... *Զպսակակալս, եւ զմահիկս, եւ զզարդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.